Bra å satse på kulturskolen, men tør mer!

Hovedutvalg for kultur og idrett hadde møte 21.10. 2009 der ble kulturskolen diskutert, som den har blitt flere ganger i høst, etter påtrykk fra Halden Venstres representant Per Magnus Finnanger Sandsmark og vedtak om evaluering og laging av utviklingsplan, etter forslag fra den samme ivrige representanten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til tross for at evalueringen er gjort og det er fremmet flere gode forslag fra kulturskolen til utviklngsprosjekter, inkludert det mye omtalte og svært spennende trommeprosjektet, som et samarbeid mellom korpsene, kulturskolen og rockehuset.

Likevel har ikke denne prosessen utviklet seg helt etter boka. Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) har hele veien foreslått at dette skal ut på breid høring, at Kulturrådet og Ungdomsrådet skal dras mer aktivt med, at man må få med seg tunge institusjoner innen kulturlivet i Halden, som Halden videregående skole, Høgskolen i Østfold, Det Norske Blåseensemble og Alladin Kino. Det har ikke possisjonen ønsket.

Likevel har Halden Venstres utrettelige kamp for bedre tilbud for barn og ungdom og utvikling av kulturskolen til et kulturelt kraftsenter for barn og ungdom i Halden nådd fram sakte, men sikkert. Det er gjort framskritt på kulturskole. Det er ansatt en ungdomskoordinator. Det er opprettet et barne- og ungdomsteam og ikke minst foreslår Rådmannen en økt satsning på barn og ungdom i kulturbudsjettet for 2009. Her er det til og med tatt inn formuleringer og tidligere avviste forslag fra Halden Venstre.

Den lange kampen for barn og ungdom når fram til slutt, sakte, men sikkert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**