Haldenser på 3. plass på Stortingslista

Tone Skråning, som i dag er engasjert kommunepolitiker i Halden, er nominert på 3. plass på Stortingslista for Østfold Venstre, etter Rita Irén Sletner og Sindre Westerlund Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Halden Venstre skulle gjerne vært representert høyere oppe på lista, men er godt fornøyde med 3. plassen. Tone Skråning er engasjert i skolepolitikken i Halden og har også fortalt om skole for Venstres rikspolitikere. Hun har et brennende engasjement for integrering, mangfold, kultur og ikke minst barn og unges oppvekstvilkår.

Med Tone Skråning sentralt plassert i det nasjonale politiske landskapet vil Halden få en modig stemme som tør å si i mot og som vil snakke varmt for et varmere samfunn der man tar vare på de gode sidene til alle enkeltmennesker og samtidig tar godt vare på fellesskapet.

I tiden som kommer vil Venstre markere seg sterkt på sine kjerneområder miljø, skole, innovasjon og næring og sosialt ansvar. Halden Venstre er glade for at Tone Skråning, med sitt mangfoldige interessefelt skal fronte alle disse områdene fram mot Østfold Venstre entrer Stortinget i september 2009.

Halden Venstre gleder seg til valgkampen og til Venstre blir representert på Stortinget for Østfold for første gang siden 1924. Før sist valg var vi inne på flere meningsmålinger. Med et Venstre i framgang og et økende behov for gode fellesskapsløsninger tilpasset hvert enkelt menneske er forholdene lagt godt til rette for Venstreframgang i Østfold også dette valget. Nå er sjansen der!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**