1. desember: Halden Venstre arbeider for et levende lokaldemokrati

Da er julekalenderen i gang. Hver dag fram til julaften kommer en ny sak fra Halden Venstre. Følg med og du får se hva Halden Venstre står for. For øvrig har vi også tatt initiativ til julekalender som presenterer Venstrefolk og Venstresaker på Østfold Venstres nettsider. Ta gjerne en titt på disse også!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre Jul Logo

Foto: Venstre

Halden Venstre arbeider for et levende lokaldemokrati. Vi har denne perioden vært en ivrig forkjemper for brede høringsrunder, styrking av Ungdomsrådet, publisering av saksdoumenter og protokoller på kommunens nettsider samt saklighet og redelighet i politiske prosesser. Halden Venstre har også etterlyst en god debatt rundt politiske saker i lokalpressen og har flere ganger utfordret posisjonen til å delta i offentlig debatt.

For at politikere skal kunne ta gode avgjørelser er det viktig at alt gjøres tilgjengelig, åpent og enkelt for folk flest. Det er særlig viktig å få vite hva underrepresenterte grupper, som barn og ungdom, eldre, funksjonshemmede og flerkulturelle vil og å hjelpe dem til å nå fram med sine saker.

Halden Venstre vil:
* at alle offentlige dokumenter, innkallinger, sakspapirer og protokoller skal ligge på Halden kommunes nettsider.
* ha gode og åpne høringsprosesser om alle saker som involverer store brukergrupper og innebærer vesentlig endring av dagens praksis.
* ha en helhetlig samfunnsdel i Halden kommunes kommuneplan.
* fortsatt støtte opp om arbeidet til Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes fellesråd og Eldrerådet.
* lytte til de som tar kontakt til oss.
* delta aktivt i Haldens samfunnsdebatt.

Lurer du på noe om Venstre og lokaldemokrati?
Kontakt lokallagsleder (se venstre side)

Har du innspill om Halden Venstres politikk?
Kontakt en av våre politikere (se høyre side)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**