10. desember: Idrett for folkehelse og fellesskap

Julekalenderen: Det er 10. desember. Ta en tur ut. Kos deg. Idrett er sunt for folkehelsa og fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

Det er viktig å støtte barmhjertig opp om arbeidet som legges ned i idretts- og friluftsliv i Halden og i resten av landet. Det store løftet for fellesskapet idretten gjør gjennom sitt dugnadsarbeid, folkehelsearbeid, spredning av mestringsglede og ren idrettsglede er viktig for at haldensere og andre skal ha det bra og trives her.

Halden Venstre vil spesielt støtte tiltak innen friluftsliv og for barn og ungdom, fordi det er dette som når det største antallet mennesker. Det er likevel viktig å satse både på folkehelse og talentutvikling. Begge dele må taes vare på.

Halden Venstre vil
* støtte barne- og ungdomsidrett
* følge opp idretts- og friluftslivsplanen
* legge til rette for friluftsliv og idrett knyttet til sjø
* etablere sykle- og skatepark i Halden
* støtte Halden Ishall, Kunstsnøanlegget og øvrige idrettsanlegg
* sette i gang tiltak, blant annet informasjonshefter på flere språk og åpne dager, for å rekruttere flere flerkulturelle til idrettslivet og det øvrige frivillige Halden.

Har du innspill om idrett og friluftsliv?
Lurer du på noe?

Ta kontakt med
Per Magnus Finnanger Sandsmark, Medlem Hovedutvalg for kultur og idrett
951 48 331
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**