12. desember: Kommunen inn på rett kurs

Julekalenderen: I dag er det Halden Venstres plan for å få Halden inn på rett kurs som står i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hender

Foto: Microsoft

Halden kommune har et gjeldsnivå som for alvor har lammet tjenesteproduksjonen. Administrasjonen og posisjonen har tatt innover seg Venstres råd fra budsjett 2008 og økt fradragstiden på lån. Grunnet manglende politisk vilje til såvel styring som ledelse var dette tiltaket desverre ikke tilstrekkelig.

Nå har manglende styring av drift kombinert med overdrevne investeringer ført til at kommunen ikke lenger er i stand til å yte et godt tjenestetilbud. Den muligheten, vi har nå, er reduksjon av tjenestetilbudet kombinert med skadebegrensing og starten på en langsiktig gjeldssanering. På lengre sikt må gjeldsmassen reduseres gjennom salg av kommunale eiendommer samt tomtesalg nærmere markedspris. Disse tiltakene vil først gi utslag på kommunens økonomi fra 2010 og utover. Framtidige overskudd på drift skal brukes til gjeldsnedbetaling. Halden kommune skal ikke øke eiendomskatten.

Halden Venstre vil
* holde et lavt investeringsnivå i året som kommer.
* ha en restriktiv innkjøpspolitikk.
* satse på en offensiv ENØK-politikk
* tilpasse driften til inntektsnivået over en lengre periode.
* ikke øke eiendomsskatten.

Har du kommentarer til kursen?
Lurer du på noe?

Ta kontakt med
Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre
951 48 331
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**