15. desember: Ekte engasjement for mangfold

Halden Venstre har et ekte engasjement for et mer mangfoldig samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

We are the world

Foto: juliaf, sxc.hu

Mangfoldsåret må være en begynnelse, ikke et blaff. Det har vært viktig med et løft for mangfoldet i nasjonalt kulturliv. Nå må vi ta denne satsningen videre og inn i Halden. Det må gjøres et realt løft der alle, ikke bare Frivillighetssentralen og enkeltpersoner, også kommunen, tar initiativer og løfter sammen mot et mer mangfoldig samfunn. Det trengst.

Halden Venstre ønsker seg et åpent og inkluderende samfunn der alle får være den de er og alle aksepterer de andre for dem de er.

Halden Venstre vil:
* ta initiativ til en åpen dag for foreninger og lag
* lage et hefte med alle lag og foreninger, med hvem som er målgruppe for tilbudet, hva som kreves av medlemmene (eventuelt hva som kreves av foreldrene), hva som er kostnader, hva man får igjen og hva det går ut på. Dette bør oversettes til flere språk i samarbeid med morsmålslærerne.
* beholde morsmålsundervisningen
* videreføre mangfoldssatsningen innen kulturlivet
* styrke flyktningekontoret og utvide det til et mangfoldskontor
* opprette et kontaktutvalg mellom flerkulturelle og myndighetene
* støtte opp om frivillighetssentralens arbeid.

Mener du noe om mangfold, kultur, frivillig arbeid, integrering eller skole?
Lurer du på noe?

Tone Skråning, Kommunestyret/ Undervisning og oppvekst
952 27 717
[email protected]

Per Magnus Finnanger Sandsmark, Kultur og idrett
951 48 331
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**