2. desember: Vi setter fokus på psykiatrien

Halden Venstres julekalender fortsetter. I dag, 2. desember, er det psykiatrien som står i fokus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hjemmetjeneste, arbeidsliv

Foto: Jonny Olsson, Arbeidstilsynet

Det er viktig å behandle alle mennesker med respekt. Dette gjelder også de som av ulike grunner har psykiatriske lidelser. Derfor bør man gjennomgå psykiatrien i Halden, Østfold og Norge for å sikre seg at menneskerettighetene og respekten for enkeltmennesker ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Bruken av tvang må reduseres betraktelig. Man skal ikke fornedre de menneskene som allerede ligger nede psykisk. Det er viktig å styrke deres selvfølelse og å dyrke deres egenverdi som menneske.

Halden Venstre er opptatt av valgfrihet. Dersom alternative behandlingsformer virker for enkeltmennesker skal man ikke straffes for det. Det viktigste er at man blir frisk og føler seg oppegående.

Halden Venstre vil
* Gjennomgå mulighetene for økt brukermedvirkning i psykiatrien.
* Minske bruken av tvang.
* Gjennomgå behandlingen av psykiatriske pasienter i et menneskerettighetsperspektiv.
* Åpne for alternative behandlingsformer.

Lurer du på noe?
Har du innspill til vår helse- og sosialpolitikk?

Kontakt 2. vara til hovedutvalg for helse-, omsorg- og sosiale tjenester
Eirin Finnanger
478 43 125
Send e-post: Eirin Finnanger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**