3. desember: Venstre arbeider for toget til Halden

I dag ruller julekalenderen inn på Halden stasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Halden Stasjon

Foto: s

Halden Venstre ønsker en bærekraftig utvikling. For å få dette til må godstransport over på tog og tilbudet for persontransport må bedres. Samtidig er en utvikling av jernbanen, med hyppigere og raskere reise mellom Göteborg og Oslo og Halden, viktig for at Halden skal være en attraktiv by å bo i og å drive næring i.

Dobbeltspor fra Oslo til Ski er en viktig forutsetning for videreutvikling av jernbanetilbudet i Østfold. Derfor må dette komme på plass i Nasjonal Transportplan. Videre må det bygges nytt dobbeltspor hele veien ned til Halden i sør.

Med en utvikling av jernbanen vil Halden bli en attraktiv by å pendle til og fra. Et bedre jernbanetilbud vil også bidra til at fler gründere og bedrifter etablere seg hos oss. Haldens strategiske plassering ved inngangen til Europa må utnyttes bedre gjennom en offensiv jernbaneutbygging.

Halden Venstre vil:
* anlegge dobbeltspor fra Oslo-Ski og så videre til Halden.
* bygge ny driftsbanegård i Halden
* ha godstrafikken over fra vei til jernbane
* ha økt antall avganger mellom Halden og Oslo.
* korte ned reisetiden fra Oslo til Halden til 1 time og 25 minutter.

Har du innspill til Halden Venstre om tog eller samferdsel?
Lurer du på noe?

Kontakt Halden Venstres leder og representant i nærings- og miljøutvalget
Geir Helge Sandsmark
951 48 331
Send e-post: Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**