6. desember: Omsorg til siste slutt

Halden Venstres julekalender: Det er viktig med god eldreomsorg og så få som mulig på venteliste. Iddebo bo- og behandlingssenter må derfor opprettholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Det er viktig med en verdig utgang på livet. Uavhengig av alder skal man behandles med respekt og få et så godt tilbud som overhodet mulig. Derfor er det viktig med et godt omsorgstilbud med høy kvalitet i hele kommunen. Likevel må man se nøye på forbruket i sektoren og organiseringen av denne. Vi trenger et effektivt og omsorgsfullt helsevesen i Halden.

Halden Venstre vil
* opprettholde Iddebo bo- og behandlingssenter.
* gå gjennom forbruket og organiseringen innen helse- og sosialsektoren.
* ha flere sykehjemsplasser.
* ha høyere kvalitet i omsorgstjenestene.
* støtte opp om det sosialt tilrettelagte tilbudet til alvorlig syke og dødende.

Har du noen innspill til helse- og omsorgstilbudet i Halden?
Lurer du på noe?

Kontakt
Kontakt 2. vara til hovedutvalg for helse-, omsorg- og sosiale tjenester
Eirin Finnanger
478 43 125
Send e-post: Eirin Finnanger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**