7. desember: Vi vil redusere kostnadene til politikerene

I julekalenderen i dag ser vi nok en gang på budsjettforslaget til Halden Venstre. Når Halden kommune går dårlig økonomisk, må antall politikere i utvalgene reduseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Penger, økonomi

Foto: Microsoft

Halden Venstre ønsker å redusere med ett medlem i hvert hovedutvalg, halvere stillingen til varaordføreren og legge ned Hovedutvalg for økonomi, finans og budsjett. Sistnevnte hovedutvalg er kun et forsinkende ledd i behandlingen av forhold som etter loven likevel må behandles i fomannskapet og kommunestyret. Fjerning av dette utvalget vil også lette offentlig innsyn i kommunens økonomi og behandling av denne.

Halden Venstre vil:
* redusere antall representanter i hovedutvalgene med èn i hvert utvalg.
* legge ned Hovedutvalg for økonomi, finans og budsjett.

Mener du noe om demokratisk styring?
Vil du si noe til oss om politiske godtgjøringer?
Lurer du på noe?

Kontakt leder av Halden Venstre/ 1. vara til kommunestyret.
Geir Helge Sandsmark
951 48 331
Send e-post: Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**