Årsmøte over kommunegrensene

Røyken, Hurum og Lier Venstre vil også til neste år ha felles årsmøte. Sett av datoen allerede nå; 22. januar 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De tre lokallagene samles til årsmøte over nyttår, møtested blir "Kornmagasinet" i Midtbygda i Røyken.

Det gamle tømmerhuset er pietetsfullt restaurert av Røyken Historielag og det sitter mye sjel i veggene.

Venstrekake

Foto: M. A. Bjørkli.

Vi satser på å starte opp kl. 18.00. Først behandler hvert lokallag sine årsmøtesaker og med litt disiplin bør vi klare det til kl. 19.00. Kveldens gjester vil så overta oppmerksomheten. Mer info om politisk tema og gjester kommer senere.

Det vil bli både mat, drikke og engasjert politisk debatt.

Velkommen![b]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**