Seriøst — ikke hasardiøst, Asbjørn

Fiskemottakets styreleder, Asbjørn Gregersen, begrunnet i AAB den 12. november behovet for utvidelse slik: “økningen i fiskemottakets omsetning har langt overskredet det nivå som mottaket i utgangspunktet var dimensjonert for”. Derfor ønsket han “å utvide driftsarealene og bryggearealene”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I lørdagens AAB vil han (styret) i stedet ha gjenoppbygging av “gammelt” fiskemottak. Fiskerihavna Risør AS står i prinsippet fritt til dette, men det ville være en fallitt. Behovet for et utvidet driftsareal må vel være der fortsatt, Asbjørn?

Yngvar Aanonsen har på imponerende vis stått på og redusert skadevirkningene av den tragiske brannen. Behovet for rask gjenoppbygging er lett å forstå, og noe alle involverte er innforstått med. Så pågår da også arbeidet med et utvidet fiskemottak for fullt. Et fiskemottak som arkitektonisk vil være harmonisert med resten av Holmenutbyggingen, slik den forventes å bli.

Møter mellom administrasjonen og sentrale aktører er avholdt, og flere er rett rundt hjørnet. Med hurtige avklaringer underveis, av tomtespørsmål og viktigere ting. En midlertidig løsning — som man uansett må ha — forutsettes å være fullt ut tilfredsstillende.

Når konklusjoner trekkes, kan vi være trygge på at hensynet til en lønnsom og god drift for fiskemottaket er ivaretatt. Dette ligger innbakt i bystyrets vedtak. Vi er mange som håper Fiskemottaket griper denne muligheten.

Du synes det er vanskelig å få oversikt over hvem som har snakket med hvem, Asbjørn. En slik oversikt tjener liten hensikt å fremskaffe. Men vi kan iallfall opplyse leserne om at du og jeg har snakket sammen om fiskemottak og Holmen flere ganger i det siste. Det har vært nyttig og interessant. Folk bør snakke sammen; det motsatte er mer bekymringsfullt.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**