Venstres alternative budsjett, 2009, for Halden kommune

Oppdatert artikkel: Halden Venstre har lagt fram sitt alternative forslag til budsjett 2009 for Halden kommune. Her skal det legges vekt på tiltak for barn og unge. Samtidig holdes eiendomsskatten på samme nivå som for 2008. Venstre beholder antall lærerstillinger, skjermer Iddebo og opprettholder nivået på frie kulturmidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Venstre beholder antall lærerstillinger og en stor andel av assistentstillingene som rådmannen vil kutte. Samtidig vil Venstre beholde Iddebo, men varsler samtidig gjennomgang av helse- og sosialsektoren, sammen med ansatte og brukere, for å tilpasse driften til kommunens økonomi med virkning fra 2010. Sammen med begrensinger i låneopptaket, gjeldsreduksjoner og ENØK-satsing, skal tydelige prioriteringer og ansvarlig styring sikre et stabilt tjenestenivå i Halden på tross av trange økonomiske vilkår. Venstre strammer inn på utgiftene i området sentral/felles, blant annet ved å foreslå nedlegging av det uhensiktsmessige utvalget for finans, budsjett og økonomi. Også teknisk sektor strammes inn i 2009. Dette innebærer at nødvendig vedlikehold må utsettes. Venstre vil ta igjen dette senere, i følge sin økonomiplan for 2010-2013.

Innen kultursektoren ønsker Venstre å beholde eksisterende nivå på bevilgningen til korps, lag og det frivillige kulturlivet. Dette er helt nødvendig både for gjøre kommunen attraktiv for beboere, for ny næringsvirksomhet og for å unngå sosiale skadevirkninger på lenger sikt.

Ansvarlig styring, sosialt ansvar og tydelige prioriteringer av skole, barn og unge, skal i følge Venstre gjøre Halden til den fine kommunen alle innbyggerene fortjener.

Per Magnus Sandsmarks innlegg i kommunestyret
Roar Günther Andersens og Geir Helge Sandsmarks innlegg i Halden Arbeiderblad
Se Venstres budsjettforslag her
Verbaldelen finner du her
Og her er forslag til økonomiplan for 2010-2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**