Årsmøte i Risør Venstre 8/12-2008

Mandag 8.12.2008 kl 1700 inviterer Risør Venstre til årsmøte på Kommunehuset på Frydendal og i tillegg til vanlige årsmøtesaker som valg, regnskap, årsmelding vil det bli valgt representanter til Aust Agder Venstres nominasjonsmøte i forbindelse med Stortingsvalget i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Budsjett

 Leder av Risør Venstre håper på et godt besøkt årsmøte

Leder av Risør Venstre håper på et godt besøkt årsmøte

Det vil også bli debatt omkring Risør Kommunes 2009 budsjett, og leder Jan Einar Henriksen håper flest mulig deltar slik at det blir en skikkelig debatt hvor ulike sider blir godt belyst.

Under kommunevalget i 2007 fikk Risør Venste mange stemmer og sikret fire representanter i bystyret med representasjon i ulike hovedutvalg, utvalg og komiteer mm.

Det er derfor viktig at våre medlemmer og velgere aktivt deltar i budsjettprosessen for å sikre en bredest mulig deltakelse og derigjennom medvirker til en synlig Venstrepolitikk i budsjettet for kommende år.

Har du ikke anledning til å delta på årsmøtet kan du komme med innspill via vår mail adresse [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**