Ønsker fordomsfri debatt om heroinutdeling

Venstres Per A. Thorbjørnsen som leder kommunalstyret for levekår i Stavanger, ønsker fordomsfri debatt om norsk narkotikaomsorg. -I årene fra 1997 og fram til i fjor har rundt 2500 mennesker i Norge mistet livet på grunn av overdoser. I forhold til folketall plasserer Norge seg på den absolutte Europatoppen. Det er mer enn statistikk. Det er skjebner, enkeltmenneskers liv og død. Venstre vil ha narkotikapolitikk som ser det enkelte mennesket. Vi kan ikke miste flere i overdoser, sier Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


2500 er døde på grunn av overdoser på ti år. -Dette er et nesten uvirkelig tall. For hver person er det familier og andre pårørende som sitter igjen. For hver skjebne er det en ufattelig mengde sorg og elendighet, sier Thorbjørnsen. -På hvilket annet område i samfunnet ville vi mer eller mindre akseptert at vi mistet 2500 menneskeliv på ti år?

Thorbjørnsen viser til at Venstre gjennom mange år arbeidet for nytenkning i narkotikapolitikken. -Vi har ført an for å endre narkotikapolitikken slik at vi bekjemper narkotikamisbruket, men ikke de narkomane. Vi har ført an for å bruke sosialpolitiske løsninger på sosialpolitiske utfordringer, sier Thorbjørnsen.

Venstre har foreslått en prøveordning med utdeling av heroin til enkelte rusmisbrukere. Formålet er å skape menneskeverd gjennom mulighet til bolig og arbeid, hindre nyrekruttering samt å redusere dødstallene. Thorbjørnsen viser til at Sveits og Tyskland har allerede en slikt forsøk, og at det danske Folketinget har vedtatt å gå i gang med en ordning med utdeling av heroin i Danmark i 2009. -Argumentet som jeg ser gjentas oftest mot å prøve dette også i Norge er at man da skulle gi et signal om at man synes bruk av narkotika er greit. Det er etter min mening feil, slår Thorbjørnsen fast. -Jeg er overbevist om at gratis heroin til de tyngste, eldste sprøytenarkomane, ikke er i nærheten av å være rekrutterende. Hvem vil i ti-femten år leve et uverdig, nedbrytende og vanskelig liv for å oppnå gratis heroin i trettiårsalderen, spør Thorbjørnsen.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**