Hanne Magnussen gjenvalgt som leder i Gran Venstre

På årsmøtet i Gran Venstre den 1. desember 2008 ble det bl.a foretatt valg av styre. Her ble Hanne Magnussen gjenvalgt som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styret for øvrig består av:

* Knut Viset, nestleder og sekretær (gjenvalg)
* Even Raassum, kasserer (ny)
* Grete Singstad Paulsen, styremedlem (gjenvalg)
* Karl Ole Egge, styremedlem (ny)

Som varamedlemmer til styret, ble følgende valgt:

1. Ketil Schjerverud
2. Ole-Christopher Lyngstad

Som utsendinger til fylkesårsmøtet i Oppland Venstre ble følgende valgt:

1. Hanne Magnussen
2. Grete Singstad Paulsen
3. Even Raassum

Som varautsendinger ble følgende valgt:

1. Knut Viset
2. Karl Ole Egge

Øvrige vedtak fra årsmøtet:

* Lokallagskontingenten ble fastsatt til kr 75.
* Mønstervedtektene for lokallag fastsette som vedtekter for Gran Venstre

Forøvrig ble årsberetningen godkjent, men det innkalles til ekstraordinært årsmøte for å behandle endelig godkjenning av regnskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**