Risør Venstre godt fornøyd med budsjettet for 2009

Det er klart vi har igjen noen utfordringer vi må ta tak i fremover, men stort sett er jeg meget fornød når koalisjonens forslag blir vedtatt med 19 mot 12 stemmer av Risør Bystyre uttaler leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Enhetsleder Anne Drage var en av budsjettvinnerne

Enhetsleder Anne Drage var en av budsjettvinnerne
Foto: Jan Einar Henriksen

Her kan dere lese forslaget:

Kr. 2.600.000 – Avdeling 1 med 6 sengeposter på Frydenborg blir permanent og Dagsenter opprettholdes
Kr. 15.000 til Frivillighetssentralen
Kr. 60.000 til MF Øisang
Kr 500.000 til Økt støtte til elever med særskilte behov ved Risør Barneskole
Kr. 20.000 til “Vi over 60”
Kr. 180.000 til Varmt basseng opprettholdes
Kr. 25.000 til Kirkens SOS
Kr. 25.000 til Risør Røde Kors kvinnegruppe
Kr. 50.000 til Krisesenteret
Kr. 90.000 til vedlikehold private veger
Indekning:
Kr. 1.000.000 må innspares på Plan enheten
Kr. 200.000 inspares på politikergodtgjørelse/aktivitet
Kr. 50.000 Tilleggsbevilling bystyre fjernes
Kr. 1.300.000 Renteutgifter reduseres
Kr. 875.000 i Økt merverdiavgift kompensasjon
Kr. 90.000 Vedlikehold kommunale veger reduseres
Kr. 50.000 Konsulentbruk ruspolitisk handlingsplan utgår
Investeringer:
Kr. 1.000.000 Oppgradering av fagrom ved barne- og ungdomsskolen
Kr. 2.000.000 til IKT ved narne- og ungdomsskolene
Kr. 500.000 Oppgradering av toaletter ved U.skolen1.000.000
Kr. 1.000.000 til Fortau Hope Skole til Karolina

Konsulent til prosjektering av pensjonsordning er inkludert i budsjett og tas av tildeling til handlingsplan planarbeid.
Innsparinger i planenhet skal ikke gå ut over direkte kultur og næringsstøtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**