Venstre vil vurdere idrettshall ved Orkdal vgs

Partiene i Orkdal er delt i synet på om kommunen bør gi et bidrag til bevaring av tilbudet ved Orkdal vidaregåande skole gjennom å bygge ny bane 3 ved skolen. Avisa Sør-Trøndelag har i dag et oppslag om Venstres syn på saken, basert på et innlegg i avisa. Innlegget kan leses her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Orkdal Venstre vil bevare Orkdal vidaregåande skole, ha bedre halltilbud og mer støtte til lag og foreninger.

Derfor mener Venstre at det kan være en vinn-vinn-situasjon om Orkdal kommune bidrar med bygging av idrettshall på Follo, da det også vil bidra til bevaring av tilbudet ved Orkdal vidaregåande skole. Erfaringstall viser at en videregående skoles bruk av en idrettshall dekker over halvparten av de totale hallkostnadene. Dvs. at bygging og drift av en hall på Follo vil bli billigere for kommunen enn en tredje hall i Idrettsparken. Vil en tredje hall i Idrettsparken bidra til større inntekter gjennom store arrangement (som krever tre samlokaliserte haller), enn det utleie til Orkdal vidaregåande skole vil gjøre? Dersom ikke, og dersom ikke leieprisene for brukerne av Orklahallen skal bli høyere, vil en tredje hall i Idrettsparken medføre økte kommunale utgifter. Venstre vil heller bruke disse pengene på å øke støtten til kommunens lag og foreninger, også de som ikke er brukere av idrettshaller.

Det politiske flertallet i Orkdal har programfestet plassering av en tredje hall i Idrettsparken. Orkdal Venstre stiller spørsmål ved at prinsipielle holdninger til program kan overskygge vesentlig nye fakta i løpet av de fire år et program gjelder. Vi mener et bredest mulig lokalt utdanningstilbud til Orkdals ungdom er viktigere, og er redd slik programtolkning ikke fremmer respekt for politikere.

Orkdal Venstre

Oppslaget i Avisa ST kan leses her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**