Årsmøte i Tvedestrand Venstre

Årsmøtet ble avholdt 8. desember. Det ble innledet med informasjon og diskusjon om dypøkologi og Erlings vafler, og avsluttet med valg og ordinære årsmøtesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

2008

Tor Granerud, nestleder i lokallaget og 1. vara til kommunestyret, er en av initiativtakerne og driverne av Sjørøverforeningen og Solfjeldparken. Han innledet til diskusjon om dypøkologi.
Dypøkologi er Arne Ness’ filosofi, som kort sagt går ut på at vi er ansvarlig for våre handlinger som påvirker livet på jorda, og må tenke på følgene handlingene våre får både i 4-års og 400-årsperspektiv. Solfjeldparken er bygget på en dypøkologisk tankegang. Årsmøtet konkluderte med at vi ønsker at Tvedestrand skal være en erklært dypøkologisk kommune.
Selve årsmøtet hadde de vanlige sakene med gjennomgang av en årsmelding som viste god aktivitet i året som har gått, og valg av nytt styre.

2008

Ny i styret ble Helge Solberg. Ellers består styret nå av leder Line Mørch (gjenvalg), nestleder Tor Granerud (ikke på valg), Ove Sundsdal (ikke på valg) og Elisabeth Axelssen (gjenvalgt) med varamedlemmer Erling Åsebø, Stig Sevenius og Hans Jørgen Mørch.

Erling Åsebø

Tradisjonen tro stilte Erling Åsebø med vaffeljern og serverte nystekte vafler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**