Follo Futura, Galleri Texas og kulturtilbudet på Ås stasjon

Jorunn Nakken utfordrer i et leserinnlegg ordfører Johan Alnes til å ta saken om konflikten mellom Follo Futura og Galeri Texas opp med sine ordførerkolleger. Dette er en sak som er viktig for mange, og for kulturtilbudet i Ås og hele Follo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Follo Futura — en trussel mot kulturtilbudet på Ås stasjon

Kaféen og kulturtilbudene på Ås stasjon er noe av det beste som har skjedd på kulturfronten i Ås sentrum på veldig mange år. Den daglige driften besørges av to svært ulike aktører. Follo Futura er et aksjeselskap som er eid av Follo-kommunene og Akershus fylke, og er etablert for å drive attføringstilbud for arbeidssøkende. De driver kaféen som arbeidstrening på dagtid. Galleri Texas består av en gruppe kunstnere og kulturinteresserte som driver kaféen på kveldstid og helger, i tillegg til å drive butikk og galleri med tilhørende arrangementer, og konserter og mange andre kulturaktiviteter. I teorien burde dette være en ideell kombinasjon, som gir både innbyggere, gjester og togreisende et utmerket mat- og kulturtilbud hele uka, og store deler av døgnet.

Men alle som har fulgt med i lokalavisene det siste året, har sett at denne idyllen er erstattet av en dyp konflikt som er i ferd med å ødelegge dette enestående tilbudet. Det er Follo Futura som har leieavtalen med Jernbaneverket eller ROM Eiendom, og dermed "sitter med nøklene". Konflikten har tilspisset seg i senere tid, og Texas har nå store problemer med å drive sin del av virksomheten. Texas har blitt kastet ut av lokalene i 2.etg. der de hadde atelier og arbeidsrom, de har i perioder blitt nektet å bruke teknisk utstyr i kafeen og dører har blitt låst slik at de ikke får tilgang til mat i egen fryseboks når de skal overta kafédriften kl. 15:00. Dette er en helt uholdbar situasjon.

Vi må stille spørsmål ved hvilke roller og oppgaver en offentlig eid virksomhet som Follo Futura skal ha. Vedtektene til Follo Futura sier at "Selskapets formål er gjennom næringsvirksomhet å være et aktivt attføringstilbud ved å føre arbeidstakere som av en eller annen grunn har problemer i sitt forhold til arbeidslivet tilbake til — eller inn i det ordinære arbeidsliv." Dette er et bra og viktig formål, og samfunnet har stor nytte av at det blir drevet arbeidstrening og tilbakeføring til arbeidslivet.

Leserinnlegg og uttalelser fra ledelsen i Follo Futura i løpet av høsten har vist at de ønsker å overta all kafédriften på ukedagene, vel vitende om at Texas ikke er økonomisk i stand til å drive bare i helgene. Texas har eiere og ansatte som prøver å leve av virksomheten sin. Follo Futura har også antydet at de godt kan "overta" driften av alle kulturtilbudene på Ås stasjon. Jeg tror Follo Futura har gjort opp regning uten vert, med disse utspillene.

Da Ås stasjon ble etablert som kulturkafé i 2006, tok Texas-gjengen med seg hele "konseptet" sitt fra starten på gamle Åsheim i 2003. Dette inkluderte kunstnerisk utforming av lokalene, den særegne "bruktbutikk-møbleringen", innretningen på serveringstilbud/meny, butikken for brukskunst og ikke minst et stort og lojalt publikum! Kvaliteten på det kulturtilbudet som er etablert på Ås stasjon, er uløselig knyttet til de ildsjelene som har bygd dette opp over flere år. Det store oppmøtet på støttekonserten for Galleri Texas, bekrefter dette. Dette er ikke et tilbud som attføringsbedriften Follo Futura bare kan "overta" og drive videre. Follo Futura har faktisk aldri vært delaktig i kulturaktivitetene på Ås stasjon. Nå er også Ås stasjon nominert som "Årtes kulturnavn" i Østlandets Blad. Alle som kjenner stedet vet at det er Galleri Texas sitt unike kulturtilbud som er nominert, ikke huset som sådan eller kaffeserveringen.

Vedtektene gir ikke Follo Futura fullmakt til å drive ren kommersiell virksomhet. De skal heller ikke drive generelle kulturtilbud. Jeg tror heller ikke dette har vært eiernes intensjon med selskapet, og spesielt ikke hvis dette innebærer at Follo Futura hever samarbeidsavtalen med de lokale gründerne som har bygd opp tilbudet, overtar hele eller deler av deres virksomhet, samt "rapper" deres forretningsidé og kunder. Det er ikke slik kommunale og statlige (NAV-) midler skal benyttes. Vi som gleder oss over å ha fått dette svært etterlengtede stedet i Ås, vet at hvis dette blir gjennomført, innebærer det en avvikling av kulturtilbudet ved Ås stasjon slik vi kjenner det. Det vil være en tragedie, både for Ås og for de mange gjestene som reiser langt for å oppleve arrangementer og utstillinger på Galleri Texas i dag.

Ås kommune eier 15 % av Follo Futura. Jeg utfordrer ordfører Johan Alnes til å ta denne saken opp med sine ordførerkolleger i generalforsamlingen for å få løst denne ødeleggende konflikten raskt. Eierne må kreve at Follo Futura arbeider for å få til framtidsrettede avtaler med Galleri Texas, der begge selskapene fortsatt kan drive sin virksomhet på Ås stasjon i tråd med intensjonene. Dette er en sak som er viktig for mange, og for kulturtilbudet i Ås og hele Follo.

Jorunn Nakken
Venstrepolitiker og Texasvenn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**