Fritt valg av sykehus

I Hovedstadsprosessen er vi tenkt sluset som kveg inn i region Vest, tilhørende bestemte sykehus i Buskerud og med uvanlige transport-etapper.
Det aller viktigste i det daglige er at vi har et fullverdig tilbud nær der vi bor, ikke minst med akutthjelp, på Asker og Bærum sykehus. Legevakten vår må være sikret gode forhold, kyndig og tilstrekkelig antall personell og ikke minst; lang åpningstid!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: Ida Skonnord

Stadig leser vi at vi får lite igjen for helseinvesteringene. Det er ikke dårlig behandling som tilbys, men en kronglete vei frem til behandling som koster lidelser og sykepenger. Samtidig kan vi nå reddes fra sykdommer vi før ville dødd av. Disse behandlingene koster mye penger.

220 000 står i helsekø i Norge. Oppmot 90% av disse sies å vente på poliklinisk behandling og dagkirurgi. Da behøves ingen døgninnleggelse på sykehus. Flere i denne kategorien kan rent praktisk behandles likeverdig på sykehusenes poliklinikker og private poliklinikker.
Mange private avtalespesialister behandler sammenlignbare sykdommer poliklinisk og dagkirurgisk billigere enn på sykehus. Dette må være et tilbud som inkluderes i helsereformen om målet er å få helsekøene kortere.
Ved å avhjelpe helsekøene sparer man utgifter til sykepenger til dem som venter på behandling. Det gjør det mulig å få økte ressurser til dem som virkelig trenger innleggelse og langvarig, kostbar behandling på sykehus.
Om ett års tid kan vi se om reformen virkelig førte til kortere helsekøer.

Hva så med Fritt Sykehusvalg?
I mitt innlegg i Kommunestyret 8.10 understreket jeg at Fritt Sykehusvalg må være mulig for alle, ikke bare for de mest ressurssterke. Retten er hjemlet i Pasientrettighetsloven §2-4.
(Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for.)www.frittsykehusvalg.no

Vern av rettigheten vi har til Fritt Sykehusvalg blir enda viktigere fremover. Hva man velger utfra er oftest handlingsresultater, ventetid eller geografisk beliggenhet.
Vi hørte nylig på NRK at Pasientombudet mottar klager fra pasienter som blir avvist. Sykehuset de ønsker seg til, hegner om sin region. Venstres helsepolitiske talsmann på Stortinget, Gunvald Ludvigsen, har derfor bedt derfor helseministeren instruere sykehusene om at alle pasienter skal ha en reell rettighet og ikke bare en papirrettighet.
Venstre er for valgfrihet !

Hilde Arneberg,
Bærum Venstre
Medlem i Kommunestyret, Sektorutvalg for Bistand og Omsorg, samt Funksjonshemmedes Råd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**