Leserinnlegg Sunnmørsposten: Norge trenger småbedriftene

Venstre vil endre dagens regelverk for de minste bedriftene. Venstre ønsker at selvstendige næringsdrivende skal likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter, og at det etableres gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er viktig at småbedriftene får gjøre det de er best til, service, salg, produktutvikling og kunnskap. Venstre mener minst mulig byråkrati lar småbedrifter og selvstendig næringsdrivende utvikle seg uten at tid blir brukt til unødvendig byråkrati. Derfor må regelverket for de minste bedriftene forenkles i forhold til større konsern.
For Venstre er det like naturlig at du skaper din egen arbeidsplass som det er å ha arbeidsplassen sin innenfor etablerte bedrifter, storkonsern eller offentlig sektor. Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv, som har mulighet til å utvikle løsninger for miljø og samfunn.
Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og Venstre vil ha en politik k som skaper og støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for at framtidens arbeidsplasser og velferd skal være mulig. Staten må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Det er derfor viktig å satse på ungt entrepenørskap i skolen.

Steffen Falkevik

Ålesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**