Miljø, kunnskap og velferd løftes i Venstres program

– Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet, gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter, og reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Logo

Foto: AKE

Elvestuen har ledet har programarbeidet og presenterte utkastet sammen med partileder og medlem i programkomiteen, Lars Sponheim.

Programkomiteens forslag sendes i dag ut på høring i Venstre. Endelig stortingsvalgprogram 2009-2013 skal vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

Les mer om programutkastet på Venstres nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**