Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten

Her kan du lese hovedinnlegget til Jonas Stein Eilertsen (V) i budsjettdebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Frode Fjeldstad

Ordfører,

Venstre er meget godt fornøyd med budsjettet som vedtaes i dag. Vi gikk på valg med to hovedsaker: satse på læreren og moderne miljøpolitikk. Den viktigste innsatsfaktoren i skolen er læreren. Hvis vi skal løfte Tromsøskolen, må vi løfte læreren. Vi skal gjøre våre lærere enda bedre og enda mer motiverte.

Lærerløftet betyr at man gir unike muligheter til etter- og videreutdanning, samtidig som man stiller krav. Det er ingen sovepute for lærere, å stille krav er å bry seg. Det skal være minst 30 studiepoeng og læreren skal forplikte seg til Tromsø Kommune i minst et år.

En god utdanning er det viktigste vi kan gjøre i et demokrati. Det handler om gi hver enkelt frihet til å realisere seg selv og sin egenverdi. Det handler om at hver enkelt, uavhengig av sin bakgrunn skal kunne ha frihet til å komme hvor langrt han eller hun ønsker det i samfunnet. Kunnskap er makt!

Den andre hovedsaken til Venstre var å levere miljø- og klimapolitikk med effekt. I dag vedtar vi det mest miljøvennlige budsjettet i Tromsø kommunes historie. Jeg er utrolig stolt over den ENØK-satsningen på 25 millioner som vi skal se de neste 4 årene. I første omgang vil det gi god og fornuftig energipolitikk, men også god økonomi for kommunen på langt sikt og tilslutt vil det gi sårt trengte oppgaver til bygg- og anleggsbransjen. Tromsøalliansens ENØK-satsning er et kinderegg.

Vi skal bruke 4 millioner de neste årene på å gjøre vår egen bilpark mer miljøvennlig. Det er viktig at Tromsø kommune viser vei for resten av samfunnet. I tillegg skal vi i løpet av den neste 4-års perioden sette opp over 100 ladestasjoner for fremtidens elektriske transport.

Venstre er også fornøyde med en sterk kulturprofil som støtter opp under Kulturhuset, HT, Symfoniorkesteret, Cinemateket og Polarmuseet. I denne byen skal vi ikke bare ha noe å leve av, vi skal også ha noe å leve for. Kultur er viktig for et samfunns demokrati, nytenking og evne til å skape samhold og glede hos den enkelte borger. Det er spesielt gledelig at den tredje sektoren, den frivillige, er en annen vinner. Frivilligmillionen er utrolig viktig for å la det gode engasjementet og de gode ideer få utvikle seg. La 100 blomster blomstre.

Når vi er inne på det kinesiske. Kinesere bruker to tegn for krise: Det ene betyr fare, det andre betyr mulighet. Vi kommer til å få store muligheter både på investeringssiden fremover og det vil være helt riktig. Det vil være rom for å bruke mer offentlige midler på å investere. Før Frp sier at hva si hva sa vi nå. Vil jeg gjerne minne dem om det kjente ordtaket: "En klokke som står stille har rett to ganger i døgnet." Å kunne bruke investeringer i samferdsel og bygg i krisetider for å holde hjulene i gang i økonomien, er sammen med skattelettelser fornuftig motkonjukturpolitikk. Det smarteste er likevel å satse på mer ENØK-tiltak. Det er fornuftig på kort og lang sikt.

Den viktigste næringspolitikken er på investeringssiden, men et strategisk næringsselskap er også en meget viktig brikke åi å få et mer dynamisk og innovativt Tromsø. Jeg var selv i Dublin i juni og var meget imponert hvordan den strategiske tenkningen på næringssiden bar frukter. Det er et prosjekt Venstre har stor tro på.

Ordfører. Tromsøalliansen budsjettet er på mange måter et sosialliberalt budsjett. Som tar tak i de store utfordringene som vi som samfunns står ovenfor. Vi gjør et virkelig løft for kvaliteten i skolen, samtidig som vi leverer det beste miljøbudsjettet i Tromsø kommunes historie. Det skal vi være stolte over!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**