Willy Thorsen er medlem i Risør bystyre og varamedlem til formannskapet

Willy Thorsen er en av Risør Venstres fire faste representanter i Risør bystyre denne perioden. I tillegg er Willy varamedlem til formannskapet og styremedlem i Risør Venstre. Willy er levende opptatt av å legge forholdene til rette slik at småbedrifter kan blomstre i lokalsamfunnet Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Gjør som Willy og meld deg inn i Risør Venstre!

Gjør som Willy og meld deg inn i Risør Venstre!
Foto: Runar Nes

Willy er født 1959, oppvokst på Fie, bosatt på Tangen, er gift og har to barn.

Willy er sevstendig næringsdrivende, leder av Risør handelstand og har sitt daglige virke i Risør sentrum hvor han eier/driver Risør Intersport AS. Næringspolitikk ligger derfor naturlig til Willys interesseområde og han jobber aktivt med utvikling av Risør som handelssentrum for både fastboende og besøkende turister. Willy er også veldig opptatt av at Risør skal være et godt sted å være hele året.

Willy er også levende interessert i barn og ungdoms oppvekstvilkår og han har i mange år vært aktiv i Risør fotballklubb.

Risør Venstre trenger flere aktive medlemmer som sammen med Willy og de øvrige av Venstres politikere kan bidra til å gjøre Risør til et enda bedre sted.
Meld deg inn i Risør Venstre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**