Gjennomslag for styrket svømmeundervisning

I budsjettbehandlingen i kommunestyret 16. desember fikk Venstre gjennomslag for sitt forslag om å styrke svømmeundervisningen i grunnskolen. I stedet for 10 timers svømmeundervisning, så får elevene i Hurum 15 timer fra 2009. — Et skritt i riktig retning, sier forslagsstiller Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Homme Mathisen argumenterte fra talerstolen for Venstres forslag om styrking av svømmeundervisningen i grunnskolen.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Per Mathisen

Hun mener svømmeundervisningen i Hurum er sørgelig nedprioritert. — I en kystkommune som Hurum er svømmeferdigheter viktig.

Der jeg vokste opp, hadde vi et lite svømmebasseng og svømming en gang i uken fra 4. klasse. Slik det er her i Hurum må barna busses til Spikkestad og der får de kun 5 X 2 timer svømmeundervisning enten i 3. eller 4. klasse. Det er for lite.

Ved å øremerke 100 000 kr til styrking av svømmeopplæringen i Hurum får vi doblet tallet på svømmetimer for alle grunnskoleelevene våre. Det er vel investerte penger, sa en engasjert Homme Mathisen i budsjettbehandlingen. – Bedre svømmeopplæring kan være med på å hindre triste dødsfall på sjøen. Vi har ingen liv å minste!

Flere partier hadde forslag til hvordan bruke skjønnsmidlene kommunen er blitt tildelt for 2009. Da man kom til voteringen viste det seg at det ikke var flertall for å øremerke 100 000 kr til styrking av svømmeundervisningen. Det var derimot flertall for å øremerke 50 000 kr til formålet, det vil si 5 ekstra svømmetimer, Forslaget ble vedtatt med 20 mot 8 stemmer.

Svømmehall

Foto: Wikipedia

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**