Bybanen er viktigst

Stortingets behandling av samferdselsdepartementets budsjett har klargjort at det er et overveldende flertall for bybanen på Nord-Jæren. -Dette må vise igjen i behandlingen av Nasjonal transportplan, sier Venstres Helge Solum Larsen som er fylkesleder i Rogaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I merknad fra Venstre, Høyre og KrF slås det fast at bybanen er det viktigste samferdselstiltaket for å løse transportutfordringene i storbyområdet. Det er også klart at regjeringspartiene støtter bybanen, seks millioner er avsatt til planlegging.

-Venstre innfrir hele den lokale søknaden til bybaneplanleggingen på 12 milioner. Dette er summen det er søkt om lokalt, det dobbelte av det regjeringen setter av, sier Helge Solum Larsen.
-Det er beklagelig at det har tatt så lang tid for å få ut midler fra staten. Den lokale søknaden ble sendt sommeren 2007. Venstre har fremmet forslag om å innvilge hele summen i både statsbudsjettene og revidert budsjett hver gang siden søknaden ble sendt. Dette har dessverre blitt nedstemt. Hallgeir Langeland har uttalt at regjeringspartiene vil innvilge 6 millioner. Det er bedre enn ingenting, men det er bare halvparten av det regionen har bedt om, og det er halvannet år for sent.

-Det viktige er likevel å understreke at det med dette er et solid flertall for bybanen på Stortinget, konstaterer Solum Larsen. Nå er det virkelig viktig at dette kommer til uttrykk også når forslaget til Nasjonal transportplan legges fram. Jeg forventer at bybanen da prioriteres først, før alle veiprosjektene som det konkurrerer med. Da vil byggingen kunne starte om få år, sier Solum Larsen.

Her er merknadene:
•Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil peke på at en bybane på Nord-Jæren er det viktigste samferdselstiltaket for å løse transportutfordringer i dette storbyområdet gjennom å flytte trafikk fra privatbil til kollektiv. Prosjektet vil bidra til å nå målsettingene om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Det forutsettes at det i Regjeringens opplegg er avsatt 6 mill. kroner til bybanekontoret på Nord-Jæren til planlegging. Disse medlemmer vil peke på at det lokalt er søkt om tilskudd på 12 mill. kroner til tiltaket.

•Komiteens medlem fra Venstre øker bevilgningen med ytterligere 6 mill. kroner i Venstres alternative statsbudsjett slik at søknaden på totalt 12 mill. kroner fra kommunene på Nord-Jæren og Rogaland fylkeskommune kan innfris i sin helhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**