Et budsjett med sosialt ansvar, miljøbevissthet og langsiktig tenkning

I dag fremmet Tone Skråning og Per Magnus Sandsmark Venstres budsjett på vegne av partiet. “Vårt budsjett skiller oss fra Arbeiderpartiet med følge ved at vi faktisk ikke øker eiendomsskatten. Flertallskameratene har budsjettert med økte inntekter og deres beskatning vil ramme flere med lav inntekt i Halden kommune. Det er trist og uansvarlig av KrF å gå med på å ramme de svakeste hardere,” sa Per Magnus Sandsmark i sitt presentasjonsinnlegg i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Ordfører. Haldensere.

Jeg har gleden av å presentere Venstres budsjett — Barn og ungdom først. Vi ønsker å prioritere framtida i vårt budsjett og det ser man igjen i tallene. I tillegg vil jeg fremheve at vi ønsker å redusere eiendomsskatten. Det gjør vi ved å øke bunnfradraget til 500 000 slik at Eiendomsskatten i minst mulig grad vil ramme de som trenger det mest.

Vårt budsjett skiller oss fra Arbeiderpartiet med følge ved at vi faktisk ikke øker eiendomsskatten. Flertallskameratene har budsjettert med økte inntekter og deres beskatning vil ramme flere med lav inntekt i Halden kommune. Det er trist og uansvarlig av KrF å gå med på å ramme de svakeste hardere.

Vi skiller oss samtidig fra Fremskrittspartiet som i likhet med oss reduserer eiendomsskatten ved at vi ser behovet for et godt og mangfoldig kulturliv. Venstre annerkjenner kultur som et gode i seg selv og som et middel til å oppnå mål på andre områder som verdiskaping, et sunt samfunn og integrering.

Av øvrige satsningsområder og tiltak vil jeg trekke frem
•Prioritering av pedagoger i grunnskolen.
•At Iddebo opprettholdes.
•At Venstre fortsatt vil støtte korps-, forenings-, kultur- og vinteridrettsliv samt mangfoldstiltak.
•At vi er stolte av at barne- og ungdomstiltakene som er kommet til etter aktiv og konstruktiv Venstremasing.
•Hovedutvalg for økonomi legges ned.
•Vi innfører tungtransportavgift.
•Langsiktighet og ansvarlighet, blant annet ved å redusere investeringsnivået i Halden.

For gebyrer og avgifter fremmer vi de samme oversiktene som Rådmannen.

Uavhengig av dette ønsker vi seperat votering av omdelte verbalforslag som tillegg til det budsjettet som blir vedtatt i kveld. De går på fattigdomsplan, assistentbruk i grunnskolen og tilpasning av driftsnivået til økonomien.

Jeg oppfordrer herved til å stemme på et budsjett med sosialt ansvar, miljøbevissthet og langsiktig tenkning. Takk.

Per Magnus Finnanger Sandsmark for Venstre

Tilleggsforslag fra Venstre til det budsjettet som blir vedtatt, dersom Venstres budsjett faller:Verbalforslag
1.Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide plan for kommunens arbeid med fattige og tiltak mot fattigdom i 2009.
2.Kommunestyret ber Rådmannen gjennomgå bruken av assistenter i grunnskolen. Dersom det er hensiktsmessig konverteres pengebruken til pedagogisk personale.
3.Halden kommune ber Rådmannen igangsette prosesser sammen med brukere og ansatte for å tilpasse driftsnivået til kommunens inntekter

Tone Skråning og Per Magnus Finnanger Sandsmark

Tone Skråning

Foto: Bård Halvorsen, HiOf

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

Tidligere oppslag om budsjettet her
Oversikt over innlegg i julekalenderen med presentasjon av Halden Venstres politikk finner du på forsiden til Halden Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**