Flertall for utredning av konkurranseutsetting

I det siste kommunestyremøtet dette året var hovedsakene budsjettet for 2009 og handlingsprogram 2009 — 2012. Det har jo tidligere vært varslet kutt i alle virksomheter og pålegg om innsparinger neste år. Smertegrensen for kutt er nådd. Nå er tiden inne for å tenke nytt og ta grep.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Det var et svært stramt budsjett med minimalt slingringsmonn som ble forelagt de folkevalgte.
Handlingsplanen for 2009 — 2012 er dessverre enda mer problematisk. De ikke-sosialistiske partiene mener derfor at det er nødvendig å vurdere alternative måter å utføre kommunale tjenester på.

På bakgrunn av dette vedtok flertallet i kommunestyret; Høyre, Venstre, Krf og Frp å utrede konkurranseutsetting av renhold og kjøkkendrift, samt barnehager. For disse partiene lot seg ikke overbevise av SV om at eiendomsskatt er løsningen på Hurum kommunes økonomiske problemer.

Venstre ønsker ikke å konkurranseutsette for enhver pris, men tallene må på bordet. En kommune må heller ikke drive med alt. Tjenester som ikke er lovpålagt, som renhold og kjøkken, kan kanskje eksterne drive minst like godt og kanskje billigere enn kommunen.

 Marianne Arctander, gruppeleder i Venstre.

Marianne Arctander, gruppeleder i Venstre.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

-Venstre mener det er viktig å opprettholde et barnehagetilbud på våre minste tettsteder, for eksempel Holmsbu. Her betyr det noe at barna i lokalsamfunnet kjenner hverandre; det har en verdi for stedet at de voksne har en møteplass.

Men det betyr ikke at vi ikke vil vite hva det koster å drive barnehage der. Venstre går inn for å finne ut hva det koster å drive barnehage i Hurum. Det er dog ikke ensbetydende med at Venstre vil gå inn for privatisering av alle kommunens barnehager ved neste korsvei, men vi ønsker å ha tallene på bordet, sa Venstres Marianne Arctander i debatten.

-Dette gjelder i bunn og grunn alle områder av den kommunale virksomheten; vi må vite få vite hva det koster å drive en kommune. Så kan vi for eksempel si: Selv om det viser seg at Holmsbu barnehage er den dyreste barnehagen i Hurum målt i kroner pr. barnehode, så ønsker vi å beholde den fordi et godt lokalsamfunn ikke bare kan måles i kroner og øre, presiserte hun.

Debatten bølget heftig før man gikk til avstemming, men det viste seg at det var ikke-sosialistisk flertall for Høyres forslag om utredning av konkurranseutsetting. Utredningen av renhold og kjøkkendrift skal foreligge i løpet av mai og det legges til rette for at det skal kunne komme interne anbud på leveransene. En eventuell anbudsinnbydelse utsendes i juni slik at resultatet kan innarbeides i budsjettet for 2011.

Etter forslag fra Frp ble det vedtatt en gjennomgang av strukturen i kommunens barnehagetjeneste gjennom en konkurranseutsetting. Det skal innhentes ekstern bistand til dette. Arbeidet forutsettes gjennomført i løpet av 2009 slik at valgt løsning kan legges inn i budsjettet for 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**