Venstre anklages for løftebrudd

ØP klandrer Venstre for at vi ikke gikk i samarbeid med Frp., H og Krf. Vi mente løftet til innbyggerne går foran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Østlands-Postens leder på fredag blir Venstre anklaget for løftebrudd – mot Krf., Høyre og Fremskrittspartiet. Gruppelederne til disse partiene oppfatter det ikke slik. Uansett har Venstre gitt et løfte om å styrke skolen til velgerne – det akter vi å holde!

Se Østlands-Postens leder her

Og Venstres svar som kom på lørdag:

Venstres løfte til innbyggerne
I fredagens leder mener ØP at Venstre har brutt løfter. Det er avtalen med Krf., Høyre og Frp. det siktes til. Avtalen er omfattende og forplikter til å komme til enighet i størst mulig utstrekning, og til å legge frem felles budsjett.
Den innholder imidlertid også formuleringen: "Partiene vil øke kunnskapsformidlingen i Larvik-skolen, bl. a. ved å sikre lærerne rett til individuelle etterutdanningsplaner."
Dette var et viktig punkt for Venstre som har programfestet at etterutdanning for lærerne også skal være et kommunalt ansvar, og at skolens ressurstildeling skal økes fra dagens nivå.
I juni fikk Venstre igjennom et forslag om at budsjettforslaget til rådmannen skulle inneholde en reell opptrapping av ressurser til skolen.

Pantheon

Når så rådmannen isteden serverte et kutt på 2.2 mill. måtte Venstre kjempe i mot dette. Vi kunne ikke annet. Vi måtte i minste ha et budsjett som ga midler til et spleiselag regjeringen har invitert til. Her skal Staten betale 40% frikjøp av lærere, kommunen 40% og læreren selv 20%. Staten står for et års etterutdanning i samarbeid med høyskoler og universitet. En etterutdanning som vil støtte den enkelte lærer med realkompetanse etter faste og kvalitetssikrete program.

Fraksjonen av Høyre rundt ordføreren hadde ikke fem øre til skolen. Partiet, som kaller seg et skoleparti, satte foten ned.

Valget til Venstre ble om vi skulle støtte et budsjett som strippet skolen for sårt tiltrengte midler, for å holde på et samarbeid som var skjørt som porselen på grunn av rivningene i Høyre. Alternativet var å fremme et eget budsjett der vi ga skolen et reelt løft og det frivillige idretts- og kulturliv muligheter til å bidra til videre utvikling av Larvikssamfunnet. Samtidig som både omsorg og barnevern fikk sitt.
Vi valgte det siste. Vi valgte å tone flagg for det vi mener er riktig fremfor å støtte politikk vi ikke kunne stå inne for.

Flertallskonstellasjonen har vært inneforstått med at Venstre har et annet, mer restriktivt syn i plansaker. Når det også viser seg at vårt syn på skole og kultur avviker fra flertallets, blir fellesplattformen vaklevoren og lite troverdig.

Trapp

Det er bekreftet at gruppelederne i de fire partiene skiltes i en forståelse og gjensidig respekt for at Venstre ikke kunne følge ferden videre i et forpliktende samarbeid. Det har vi satt pris på, og det vil vi gjerne berømme Gulla Løken, Manvik og Eliassen for.

Hallstein og Tone

Uansett er programmet vi gikk til valg på det viktigste løftet Venstre har gitt. Det ligger på hjemmesidene våre og kan leses der.

Vi har gitt et bindende løfte til innbyggerne og det valgte vi å holde.

Hallstein Bast & Tone M. Anderssen

Larvik Venstres kommunestyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**