12.01.09 – UiV Øvre Romerike – Idédugnad om kultur og lokal identitetsutvikling!

Velkommen til Nannestad mandag 12. januar 2009 fra kl. 1900 — ca. 2100

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årets første møte i møteserien Utviklingsperspektiver i Venstre (UiV) på Øvre Romerike innledes med en idédugnad om kultur og lokal identitetsutvikling.

Tid og sted:
Mandag 12. januar 2009 kl 1900 — ca 2100. Nannestad Bygdemuseum (ved kommunehuset i Nannestad sentrum)

P R O G R A M:

kl. 1900 – 1930 – Velkomst og innledning:
Kulturmedarbeider Lars Jahr i Nannestad kommune innleder med noen ord om Nannestad Bygdemuseum og hvordan kulturarbeidet i Nannestad kommune er organisert.

kl. 1930 – 2050 – Idédugnad:
Hva vi kan gjøre for fremme kulturlivet som ledd i lokal identitetsbygging? – Idémyldring i små grupper
– Idédeling i plenum – Diskusjon omkring de temaene som deltakerne er mest opptatt av

kl. 2050 – 2100 – Neste møte i UiV-serien?

Med hilsen

Per R. Lien
Leder i Nannestad Venstre
og vertskapsansvarlig
Mobil: 93858165

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**