God Jul og Godt Nytt år!

Rogaland Venstre ønsker alle medlemmer, venner og samarbeidspartnere en God Jul og et Godt Nytt År.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

jul

Foto: M.A.Bjørkli

Takk for samarbeidet gjennom året. Det er mange har bidratt på ulikt vis, og mange som skal være med å dele æren for at Venstre vokser og stadig oppnår større gjennomslag.

Vi har lagt bak oss et år med Kulturhovedstadsstatus for hele Rogaland. Venstre var med på å gjøre kulturhovedstadsidéen til et politisk mål, og har sørget for å følge opp underveis. Prosjekter som ’Norwegian Wood’ er som initiert av Venstre og vil forhåpentligvis vare langt utover 2008.
Vi håper hele Rogalands befolkning ser gleden av det løftet for kulturen Kulturhovedstadsåret ga!

Venstre fikk gjennom lokalvalget i 2007 sin posisjon reelt styrket i Rogaland. Vi er stolte over at vi gjennom økt representasjon i hele fylket ble gitt muligheten til bedre samfunnsløsninger gjennom mer Venstrepolitikk. Partiets vekst har fortsatt i 2008 gjennom et stadig økende antall medlemmer og støttespillere. Dette har også gitt oss større gjennomslag i partiet nasjonalt.

Økt tilslutning gir enda større ansvar! Våre folkevalgte er tilstede for å ta ansvaret og vil arbeide for å få flertall for Venstres løsninger for skole og kunnskap, de sosiale tjenestene og for de små — mot byråkratiet.
Venstre har gjennom flere tiår vært Norges viktigste miljøparti. Vi er glade for at vår miljøbevissthet nå deles av flere. Vi håper 2009 kan bli året da vi får oppslutning til å starte den nødvendige omstillingen til det miljø- og klimavennlige samfunnet. Venstre er teknologioptimistisk, vi tror på framtiden. Vi kan skape noe godt. Venstre vil ta valgene som gjør det mulig. Det er denne miljøerkjennelsen og optimismen som er nødvendig i en tid med økonomisk uro.

I 2009 er det stortingsvalg. Vi tror et godt Venstrevalg er viktig for hele fylket. Det er engasjerte medlemmer og gode venner som vil muliggjøre dette.

Vi ønsker alle en fredelig jul og et fremgangsrikt 2009!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**