Nord- Trøndelag på bunn i næringsutvikling!

Finnes det en strategisk næringsplan for Namsos kommune?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsaken til at nettopp en samlet strategisk næringsplan er viktig for en kommune, er å tydeligjøre hva som er nyskapende, mulighetene og interessant for ungdommer som ønsker seg tilbake til hjemstedet.

Arbeidstid

Foto: © Daniel Sroga | Dreamstime.com

Venstres Martha Hagrup Nilson skrev: “Finnes det en næringsplan i Namsos kommune, som inneholder mål for nyetableringer og for hvordan få flere gründere til å starte i Namsos?” Kommentar: Her er det snakk om prosjekter og nyetablering for gründere med god utdanning fra universiteter og høgskoler, som ønsker å vende tilbake til heimkommunen. Er det en gründer som går rundt med en god idé i maven i heimkommunen, kan en slik plan vise hun eller han veien videre. Vanlige kommunale servicejobber er ikke interessante for alle. Spørsmålet er om det finnes en samlet strategisk næringsplan for Namsos kommune, – er næringsplanen i såfall til offentlig gjennomsyn? NT
Link:
Namdalshagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**