Kvassheim krever tiltak for å få togene i rute

Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim vil vite hva samferdselsministeren har tenkt å foreta seg for å få slutt på de mange forsinkelsene på Jærbanen. Han håper svaret blir ny kjøreledning så fort som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Vidar Grundetjern

Jærbanen har i flere år vært blant de jernbanestrekningene i landet med best punktlighet. I 2008 er dette radikalt endret ved at i gjennomsnitt ett av fire tog har vært forsinket.

Kvassheim har sendt spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete om hvilke tiltak hun vil sette i verk for å få opp punktligheten.

Les mer i Aftenbladet, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**