Økning av eiendomsskatten

I Alstahaug kommune vil det for 2009 bli en økning av eiendomsskatten. Dette ble vedtatt mot Alstahaug Venstre sin stemme i kommunestyremøtet i desember. Hanne Nora Nilssen, Venstres representant i kommunestyret, har i den forbindelse skrevet et leserinnlegg om temaet. Les hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Økning av eiendomsskatten i Alstahaug kommune

Alstahaug kommune innførte for noen år tilbake eiendomsskatt. I første omgang skulle dette bare gjelde for selve Sandnessjøen. Etter hvert ble imidlertid dette endret til også å gjelde alle innbyggere med eiendom i kommunen.

Det er markedsverdien på eiendommene som ligger til grunn når eiendomsskatten skal beregnes etter bestemte formler. Mot bl.a. Alstahaug Venstre sin stemme, ble det i kommunestyremøtet i desember vedtatt en generell økning av markedsverdien på alle eiendommene i kommunen med hele 20 prosent. Dette betyr at en eiendom som i 2008 hadde en markedsverdi på 1 million kroner, vil få en økning i eiendomsskatten det kommende året på 490,- kroner. Eiendomsskatten for denne eiendommen vil for 2009 bli på hele 2.940,- kroner.

I Alstahaug Høyre sitt valgprogram kan vi lese at Høyre ville arbeide for en gradvis reduksjon av eiendomsskatten i hele kommunen. Dette står i sterk kontrast til hva partiet faktisk har arbeidet for i inneværende periode. Med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har Høyre sørget for en økning av eiendomsskatten for 2009. I tillegg har disse partiene også sørget for en endring av både vedtektene for eiendomsskatt og retningslinjene for eiendomstakseringen. Denne endringen vil gjøre det mulig for de samme partiene å øke eiendomsskatten ytterligere de kommende årene. Som kommunestyrerepresentant vil jeg arbeide for at så ikke skal skje.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant, Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**