Innkalling til styre- og lagsmøte

Årets første venstremøte finner sted torsdag 8. januar. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG LAGSMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 8. JANUAR 2009 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 02/09 Referatsaker

Sak 03/09 Årsmøtet 2009. Gjennomgang av sakspapir. Fordeling av oppgåver.
Forslag til uttalelse om personvern.

Sak 04/09 Politiske saker våren 2009

Sak 05/09 Hurum Venstres miljøpris for 2008. Planleggjing av møte.

Sak 06/09 Feiring av Venstres 125 års dag 28. januar

Sak 07/09 Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa:
Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!Varamedlemmer får ekstramelding dersom styremedlemmer melder forfall.

Filtvet, 03.01.09.

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**