Innkalling til Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
TIRSDAG 20. JANUAR 2009
Sted: “RETT OG RIMELIG”
STORGT. 46 (ANNEN ETASJE, OVER LJOSLAND MUSIKK)
Kl: 18:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innkalling kan lastes ned herfra: Årsmøtedokumenter

Dagsorden
1. Konstituering
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsmelding 2008
5. Regnskap 2008
6. Vedtektsendring
7. Innkomne saker
8. Fastsettelse av kontingent
9. Budsjett 2009
10. Valg:
a. Leder
b. 5 styremedlemmer (nestleder, økonomiansvarlig og 3 medlemmer)
c. 3 varamedlemmer
d. Revisor
e. Valgkomité
f. 3 (4) utsendinger til Telemark VENSTRE’s årsmøte

Dersom man har saker til Årsmøte kan de meldes til undertegnede frem til lørdag
17. januar 2009.

Årsmelding og regnskap blir utdelt på møtet.

Vi ser frem til å møte deg på Årsmøte!

På vegne av styret
Torgeir Fossli, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**