Årsmøte 15. januar 2009

Vefsn Venstre holder årsmøte torsdag, 15. januar 2009 kl. 19.30 på Fru Haugans Hotell. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Valg
7. Nominasjon av utsendinger til års- og nominasjonsmøte i Nordland Venstre

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende før 12. januar. Årsmøte avsluttes med middag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**