Årsmøte i Askøy Venstre

Det kalles med dette inn til årsmøte i Askøy Venstre 26. januar då.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Møte vil bli holdt på Furuly hvor vi vil få en omvisning på området fra kl 18.00.
Selve årsmøte starter kl 19.00.

Foreløpig saksliste:
1. Innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kontingent
6. Budsjett
7. Rapport fra kommunestyregruppen
8. Årsmelding fra VO-utvalget:
9. Innkomne saker
10. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest fredag 16. januar.

Det vil bli enkel servering i forbindelse med møte.

Alle ønskes hjertelig velkommen

Styret Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**