Samarbeidsutvalget (SU) ved Risør barneskole inviterer til kurs: Hovedtema: Hjem — skole – samarbeid

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev og et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Alle foreldre er viktige for sine barn og barnas læring. Foreldre og skole må samarbeide for en best mulig utvikling hos den enkelte elev. Det er viktig at skolene har aktive rådsorgan som bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og skole og gir et viktig bidrag til skolens utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Møte om samarbeid mellom skole og hjem er viktig for barns oppvekst

Møte om samarbeid mellom skole og hjem er viktig for barns oppvekst
Foto: Jan Einar Henriksen

Her ser du hele invitasjonen:

Samarbeidsutvalget (SU) ved Risør barneskole inviterer til kurs:

Hovedtema: Hjem — skole – samarbeid

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte foreldre, skoleansatte, rektorer, politikere og andre interesserte.

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev og et godt læringsmiljø i klassen og på skolen.
Alle foreldre er viktige for sine barn og barnas læring. Foreldre og skole må samarbeide for en best mulig utvikling hos den enkelte elev. Det er viktig at skolene har aktive rådsorgan som bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og skole og gir et viktig bidrag til skolens utvikling.

Tid: Tirsdag 27.01.09 kl. 18.30 — 21.00
Sted: Risør barneskole, personalrommet
Påmelding innen fredag 23.01.09 til: [email protected]
eller på telefon nr 37149500

Faglig ansvarlig for kurset blir Nina Bøhnsdalen som er nestleder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Hun er også sekretariatsleder i det kommunale foreldreutvalget i Stavanger kommune og har lang erfaring som engasjert foreldrerepresentant i de ulike rådsorganene i grunnskolen.

I løpet av kurset vil blant annet følgende spørsmål bli belyst:
Hvilke forventninger kan/bør skole og foreldre ha til hverandre i et gjensidig samarbeid?
Hvordan sikrer man at foreldre har reell medvirkning?
Hvordan bør samarbeidsutvalg fungere?
Hvordan bør skolemiljøutvalg arbeide for å sikre et best mulig skolemiljø?
Hvordan sikrer man at tillitsvalgte foreldre får tilfredsstillende skolering?

Velkommen!

Med vennlig hilsen
for SU ved Risør barneskole

Jon Bjørndal, rektor
Ole Alexander Klemsdal, leder av SU

Bli medlem
Bli medlem i Risør Venstre – klikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**