Formannskapet vedtok flertallspartienes forslag

Høringsforlaget innebærer at Eigersund kommune er klar for bompenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

Foto: Alf Helge Greaker

Et 8. punktsforslag fra KrF, H og AP fikk flertall. Forslaget var mye likt rådmannens innstilling med presisering på noen punkter. V, SP og FrP sine forslag kom derfor ikke til avstemming. FrP ønsket på prinsipielt grunnlag ikke bompenger mens V og Sp ønsket en høyere statlig finasiering ut fra befolkningsgrunnlaget i Dalane. Venstre pekte på at noen av tiltakene i pakken var fornuftige å gripe fatt i, mens andre tiltak slik som den planlagte veien fra Eigestad til Sleveland burde tas ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**