Nytt Vinterkjærkryss er ett skritt nærmere realisering

Varaordfører og leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen utalte i mai 2008 at et nytt Vinterkjærkryss etter hans mening var den viktigste enkelthendelsen for Risør kommune i denne valgperioden, og nå ser det ut til at hans ønske blir virkelighet. Ikke minst når fylkespolitikerne i Aust Agder ønsker å prioritere et nytt Vinterkjærkrysset i forbindelse med statlige krisepakker, hvor sentrale myndigheter uttaler at de vil la lokale poltiske føringer telle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen mener et nytt Vinterkjærkryss vil få avgjørende betydning for Risørs fremdrift.

Jan Einar Henriksen mener et nytt Vinterkjærkryss vil få avgjørende betydning for Risørs fremdrift.

Nytt Vinterkjærkryss i 2010
Etablering av ny tilkoblingen til E18 og etablering av nytt kryss på Vinterkjær er viktig å få på plass tidlig i planprosessen og bør iverksettes i 2010. En oppstart tidlig i planperioden vil ikke påvirke planleggingsprosessen av ny E18 fra Arendal til Tvedestrand.

Samtidig er etablering av ny tilknytning til E18 på Vinterkjær avgjørende for at Risør skal kunne utvikle området rundt Blåbærneset som et fremtidig knutepunt ved E18. Det er derfor meget viktig at alle politiske aktører jobber med dette i tiden fremover, både lokalt, på fylkesnivå og via sentrale politiske organ uttalte Jan Einar Henriksen bl.a. i mai 2008.

Les hele artikkelen her

Planene er klare.
Plansjef Sveinung Jørundland har alt klart og det bør derfor ikke ta alt for lang tid før en oppstart kan iverksettes på Vinterkjær. Dermed må politikerne sette seg sammen og se på neste trinn, nemlig hva vi bør samle på Blåbærneset og omligende områder.

Risør Venstre vil derfor invitere plansjefen på neste gruppemøte for å se på mulighetene som byr seg og dernest jobbe sammen med koalisjonen og politikere fra de omliggende kommuner for å få til en samodning av ulike tjenester slik at vi får til en vinn vinn situasjon.

Bli medlem
Bli medlem i Risør Venstre og delta i den politiske prosessen du også!
Meld deg inn i Risør Venstre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**