Dyrere og dårligere kollektivtilbud

Ja, i Vest-Agder opplever vi det slik. Vi har hørt utallige ganger at kollektivtilbudet skal styrkes — særlig foran et valg. I vårt fylke er kollektivtilbudet i 2009 dårligere og dyrere enn det var i 2008. 2009 er valgår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil være et miljøparti — og det forplikter. Partiet må finne seg i at det stilles krav til at partiet skal handle deretter.

I store deler av landet er privatbilen det eneste brukbare fremkomstmiddel. I byene er det annerledes. Her er forurensingen også størst. Dette må vi forvente at det blir gjort noe med.

I Bergen er det investert i kollektivtilbud med tilsynelatende god effekt. I 2008 ble det bevilget 35 millioner kroner fra staten til kollektivtiltak i Bergensområdet. I årets statsbudsjett fordobles disse midlene, men økningen skal gå til byer som iverksetter tiltak for å styrke kollektivtrafikken på bekostning av biltrafikken. Pris og hyppige avganger er grunnleggende virkemidler for å få folk til å ta bussen.

Om kollektivtilbudet heter det i Venstres program for valgperioden 2009-2013:
“Byplanlegging og samferdselspolitikk må legge til rette for levende bomiljøer i byene, og å bevare mest mulig av grøntområdene. Tiltak for kraftige reduksjoner i forurensende utslipp, som primært stammer fra bilparken, er nødvendige. Det må legges opp til å redusere behovet for bilbruk gjennom en styrking av kollektivtrafikken.”

Dette forplikter og det må forventes at partiet tar “grep” for å få til en storsatsing sammen med andre allierte slik at det merkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**