Kommunens mange hatter

Sandefjord Venstre har tidligere tatt til orde for at kommunen har viktigere oppgaver enn å drive flyplass. At det i tillegg kan være en tvilsom sammenblanding av roller synliggjøres gjennom behandlingen av Torp Næringsutviklings søknad om å anlegge parkeringsplass i tilknytning til lufthavnen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sandefjord kommune eier 35,7% og sammen med Vestfold Fylkeskommune og Stokke kommune eier det offentlige ca 87% av Sandefjord Lufthavn Torp. Når kommunen og det offentlige skal behandle private tiltak i tilknytning til lufthavnen oppstår konfliktene. Et privat initiativ fra grunneiere ved lufthavnen bekrefter at kommunen kan styre utviklingen av lufthavnen minst like godt gjennom arealplanlegging og samarbeid med lufthavnens eiere. Det er ikke alltid en fordel å ha mange hatter.

Etter at planutvalget — mot stemmene fra Venstre og Fremskrittspartiet — sa nei til Torp Næringsutviklings (TN) søknad om tillatelse til å etablere parkeringsplass på selskapets eiendom på lufthavnen, har det vært flere innlegg om denne saken i Sandefjords Blad.
I tillegg til å være reguleringsmyndighet, påvirkes Sandefjord kommune av planutvalgets vedtak både som medeier i SLAS og som følge av avtale inngått med daværende eiere av TN i 1998. Planutvalgets oppgave er å ta stilling til om parkeringsplassen kan godkjennes innenfor reguleringsbestemmelsene som gjelder for det aktuelle området. Utvalget skal ikke ta hensyn til økonomiske konsekvenser for TN og Sandefjord Lufthavn AS (SLAS) — eller selskapenes eiere.
I Venstre kan vi ikke se at reguleringsplanen på noen måte begrenser muligheten til å ta i bruk det aktuelle området til parkering. Vi mener parkering ligger klart innenfor reguleringsplanens bestemmelser og forventer at behandlingen av klagen på vedtaket vil føre til at søknaden om etab-lering av parkeringsplass godkjennes.
Vi vet ikke om utenforliggende forhold har påvirket eller avgjort administrasjonens saksframlegg eller stemmegivningen i planutvalget, men det vil i så tilfelle ikke være første gang. Da planutvalget ville gi grunneieren på Yxney en serie dispensasjoner fra plan- og bygningsloven og tillatelse til å sette opp ulovlige porter/gjerder, tillot Tor Steinar Mathiassen (Høyre, leder i planutvalget) seg å begrunne dette med at Sandefjord kommune ville motta fem millioner kroner fra Miljøverndepartementet som kompensasjon.
Sandefjord kommune har store økonomiske interesser i Sandefjord Lufthavn AS (SLAS) — etter sigende fordi kommunen ønsker “en hånd på rattet” i utviklingen av aktiviteten på flyplassen. Behandlingen av TNs søknad om parkeringsanlegg kan gi grunnlag for å stille spørsmål om ikke forholdet er motsatt — det vil si at det er Sandefjord Lufthavn AS som har en hånd på rattet i Sandefjord kommune (jf. Jarl Johnsens innlegg i Sandefjords Blad 9.1).
Venstre har tidligere tatt til orde for å redusere kommunens eierandel i lufthavnen. Denne saken bekrefter at kommunen kan styre utviklingen av lufthavnen minst like godt gjennom arealplanlegging og sam- arbeid med lufthavnens eiere. Det er ikke alltid en fordel å ha mange hatter.

For Sandefjord Venstre
Marianne Reistveit, leder
Tor Homleid, politisk nestleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**