Vi krever trygge skoleveier

Bærum Venstre tenker trygghet, helse og miljø når vi vil kreve at barn trygt skal kunne gå og sykle til skolen. Det må ikke være slik at bilistenes fremkommelighet går på bekostning av ubeskyttede trafikanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

skolevei

skolevei
Foto: Daniela Thorsvik

Særlig gjelder dette i morgentimene, når biltettheten er stor, og sikten, særlig i mørketiden, er spesielt lav. Det bør etter Bærum Venstres syn vurderes reduksjon av fartsgrensene i dette tidsrommet der hovedtyngden av skolebarna er henvist til ferdsel langs veiene.

Venstre mener at arbeidet Statens Vegvesen igangsatte med bilfrie gang- og sykkelveier forbundet med sikrede krysningspunkter bør tas opp igjen der biltrafikken utgjør spesielle risikosituasjoner.
Staten må ha pådriverrolle og et ansvar for å bidra til trygge skoleveier. Derfor har Venstre på Stortinget foreslått en statlig belønningsordningsom premierer de kommunene som viser initiativ og kreativitet når det gjelder å ta barnas skoleveier på alvor.

Dette blir en viktig sak for Bærum Venstre i valgkampen, og som vi håper følges opp av regjeringspartiene. Bærum Venstre vil jobbe for sikrere skoleveier i vår kommune. Trygge veier gir en trygg framtid for barn og unge i Bærum og er med på å møte eldre fotgjengeres samme behov for trygg ferdsel.

Politisk uttalselse vedtatt av Bærum Venstres Årsmøte 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**