Kameraovervåking og personvern

Venstre fikk formannskapet med på at Kristiansand skal skaffe seg oversikt over hvor og hvordan kameraovervåking foregår i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kamera

Foto: Ukjent

Datatilsynet offentliggjorde for kort tid siden en rapport om kameraovervåking i Kristiansand. Resultatet var nedslående. Nitti prosent av virksomhetene hadde ikke meldt eller varslet sine overvåkingskameraer slik loven sier.

Kristiansand Venstre mener at kameraovervåking i lokale kommuner bør overvåkes av lokale myndigheter. Datatilsynet har vanligvis liten eller ingen mulighet til å følge opp slike saker i et lokalmiljø. Derfor er det best å overføre dette ansvaret til kommunene. Lokale myndigheter og politikere har kunnskap og erfaring om hvor det er riktig å sette opp overvåkingskameraer – og hvor det ikke er nødvendig.
Kameraovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter ved å berøre et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn. Hensynet til personvernet må imidlertid veies mot andre beskyttelsesverdige hensyn. Jeg mener at kameraovervåking kan være et nødvendig virkemiddel i noen sammenhenger, men ønsker ikke et overvåkingssamfunn.

Kristiansand kan for eksempel opprette et kommunalt tilsyn og en kommunal nettside hvor den enkelte Kristiansander kan sjekke om kameraer er lovligsatt opp, hvem som har tilgang til opplysningene og hvor lenge dette blir lagret.
En overføring av tilsynsansvaret til lokale myndigheter kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til en debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål.

I Kristiansand er det blant annet kameraovervåking i restaurant, i klessbutikker og ved kiosker. Det berører åpenbart personvernet til innbyggerne i kommunen. Derfor er det et politisk spørsmål å vurdere om kameraovervåking oppveier de personvernmessige omkostningene overvåkingen innebærer.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**