Interpellasjon om etikk

Det er i stor grad opp til kommunene selv å bestemme i hvilken grad bystyrepolitikerne skal ha styreverv i kommunale selskaper. Bodø er i denne sammenhengen blant de ekstreme kommunene i landet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årsmøtet i Bodø Venstre samlet seg om uttalelsen " Bodø trenger mer demokrati!". Denne skapte god respons bland medlemmer, sympatisører og ble godt debattert i mediebildet. Nå følger bystyregruppen til Bodø Venstre opp denne uttalelsen og vil i neste bystyre ta opp en interpellasjon om etikk, rolleblanding og søken etter den gode politiske diskusjon i åpne politiske rom.

Interpellasjon om etikk.
Fremtredende politikere i Bodø har en rekke styreverv i kommunale virksomheter som er organisert som aksjeselskap, foretak og IKS. Ordføreren alene står registrert med 11 slike verv, hvorav 5 som styreleder, for eksempel i Team Bodø, SKS og programrådet DA.

Venstre mener dette er en uheldig praksis som bør endres, av flere grunner. Praksisen skaper uklarheter rundt rollen til de politikerne som både skal bestyre kommunale selskaper, og samtidig føre tilsyn med de samme selskapene i egenskap av å være bystyremedlem. Praksisen medfører dessuten at viktige diskusjoner flyttes ut av bystyresalen, og inn i lukkede rom. Det betyr at bystyret mister anledningen til å snakke seg sammen, til beste for Bodø-samfunnet, og i stedet blir et forum for orienteringer og refereringer av ymse slag. Praksisen innebærer også at reelle konfliktlinjer skyves under teppet, og ikke tas opp til debatt. I lengden er dette lite effektivt, og Bodø-samfunnet ville tjent på en mer åpen politiske prosess.

Venstre respekterer at det kan være ulike perspektiv på dette. Likevel har mediaoppslag den siste tiden avslørt at Venstres standpunkt har bred oppslutning, og at mange i Bodø er bekymret over den styringspraksis som har utviklet seg over tid.

Spørsmål til ordføreren fra Venstre:
Vil ordføreren, i etterkant av denne debatten, ta initiativ til at saken settes på dagsorden, slik man har gjort i en rekke andre kommuner i landet? Vil ordføreren medvirke til at et samlet Bodø Bystyre blir involvert i dette arbeidet? Og i tilfelle på hvilken måte?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**