Ja til CO2-deponi i Lofoten!

Uttalelse fra årsmøtet 2009 i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Global oppvarming angår oss alle. Samtidig inneholder jorden utrolige mengder av den viktigste klimagassen CO2. Heldigvis for oss er det aller meste av denne gassen konservert i naturens egne CO2-deponier, i form av for

Miljø, olje

Foto: Luth

eksempel skog, plantevekster og marint liv. Men knapt noen steder i så konsentrert form som i kull, olje og gass. Norsk velstand er bygd på at vi har tatt hull på noen av disse deponiene. Men i miljøets navn bør det gå en grense. Det CO2-deponiet som naturen selv har etablert utenfor Lofoten, bør få ligge urørt i overskuelig framtid. Det brukes milliarder av kroner for å utvikle teknologi som kan lagre CO2, men å verne de deponiene som allerede finnes framstår som mye mer effektivt. Og verken vi eller verden rundt oss er avhengig av at vi tømmer dette deponiet. Bodø Venstre sier derfor ja til fortsatt deponering av CO2 utenfor Lofoten.

Årsmøte i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**