Årsmøte i Nannestad Venstre

29. januar 2009, kl. 19-2100, avholder Nannestad Venstre årsmøte i underetasjen på Nannestad bibliotek

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslag til dagsorden:

1/09 Konstituering av årsmøtet
Eventuelle merknader til innkallingen. Valg av møteleder
og referent, samt to personer til å undertegne protokollen.

2/09 Fremlegging av årsmelding for 2008

3/09 Fremlegging av regnskapet for 2008

4/09 Valg av utsendinger til årsmøtet i Akershus V
Årsmøtet avholdes fra 28. februar til 1. mars i Asker

5/09 Fastsettelse av kontingent for 2009

6/09 Valg av nytt styre i Nannestad Venstre for 2009
Valgkomiteens innstilling legges frem i møtet

7/09 Saker ved leder
Budsjettet i Nannestad kommune for 2009
Aktivitetsplan for første halvår 2009
Stortingsvalget i september 2009
Nannestad dagene 2009
Eget valgprogram
Visjon og strategi frem mot valget i 2011

Det blir bestilt og servert pizza til de fremmøtte fra "Milano".

Med hilsen

Per Ragnar Lien
mobil: 93858165
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**