God stafettveksling på årsmøtet i Gjerdrum Venstre

Thor W. Togstad tar over stafettpinnen som leder i Gjerdrum Venstre etter Lars P. Nordbakken som har vært leder siden oppstarten i 2005. Lars Peder er gruppeleder for Venstre i kommunestyret, samt medlem av formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Lars Peder og Thor foretar en sikker stafettveksling på årsmøtet

Lars Peder og Thor foretar en sikker stafettveksling på årsmøtet
Foto: roy

Jeg er veldig glad for at Thor ville ta på seg vervet som leder av lokallaget, sier avtroppende lokallagsleder Lars Peder Nordbakken, og legger til at dette vil bli en god løsning.
– Dermed deler vi også mer på ledervervene, mellom ledelse av lokallaget og ledelse av det politiske arbeidet i kommunestyre og formannskap. Det er jeg sikker på blir en veldig god løsning.

Thor takket årsmøtet for tilliten som nyvalgt leder for laget – og uttrykte samtidig takk til Lars Peder for en stor innsats i de 5 årene som har gått siden oppstarten av lokallaget i 2005.

 Ingen vanlig stafettpinne: Papirrullen inneholder et intervju med Lord Ralf Dahrendorf om frihet og internasjonal politikk!

Ingen vanlig stafettpinne: Papirrullen inneholder et intervju med Lord Ralf Dahrendorf om frihet og internasjonal politikk!
Foto: roy

Styret i Gjerdrum Venstre er etter årsmøtet 14. januar:

Leder: Thor W. Togstad
Nestleder: Lars Peder Nordbakken
Styremedlemmer: Tonje Gjerdrum Emorsten, Einar Korvald, Anne M. Hertzenberg Kjos og Jens Thori Kogstad (vara). Roy M. Grimstad ble valgt til revisor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**